top-banner-sk.jpg top-banner-sk.jpg

Dacia Piknik 2018

Ďakujeme vám, že rastieme spolu!

_

Dacia Piknik 2018

piknik-top-sk.jpg

Príďte s vašim vozidlom Dacia a prežite s vašou rodinou a nami deň plný zábavy! Značka Dacia pre vás organizuje druhý ročník nezabudnuteľného Dacia Pikniku na atraktívnom a zábavnom mieste...

Tešíme sa na vás!

resizer-video.png
> >

Registrácia

Pre odomknutie registračného formulára je potrebné najskôr VIN vášho vozidla (17 miestny kód).

Číslo VIN nájdete vo svojom technickom preukaze vášho vozidla Dacia
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
__legal_notice__
Pole je povinné
Právne podmienky
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO : 357 36 003 Einsteinova ulica č. 24, 851 01 Bratislava ako prevádzkovateľom, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený sprístupňovať tieto osobné údaje svojim zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajní a servisov RENAULT a DACIA a tiež v rámci skupiny Renault, a to aj mimo územia Slovenskej republiky, a tiež kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením (bližšie informácie na www.renault.sk a www.dacia.sk v sekcii Právne informácie).

Súboj krajov

Ktorý kraj bude mať na Dacia Pikniku 2018 najväčšie zastúpenie?

mapa-sk-body.png mapa-sk
A Banskobystrický 17,32%
B Bratislavský 9,38%
C Košický 8,95%
D Nitriansky 8,37%
E Prešovský 15,73%
F Trenčiansky 10,82%
G Trnavský 6,06%
H Žilinský 23,38%

Zostaňte spojení so značkou Daciou

422636261144680_1978466888894935.jpg

Hrdý majiteľ Dacia: Lukáš nám zaslal do správy fotku so svojou Dacia Duster. Vraj ich nikdy nie je dosť. :o Celkovo ich má 6, od najstaršieho cez facelift, až po najnovšiu generáciu. :) Pochváľte sa rovnakým spôsobom, priložte k fotografii krátky príbeh a aj vy môžete byť o týždeň na tomto mieste.

422636261144680_1966338466774444.jpg

Dacia Piknik sa nezadržateľne blíži. Na čo z programu sa najviac tešíte?

422636261144680_1966336046774686.jpg

Stará, nová, služobná či súkromná Dacia. Máte doma niektorú z nich? Tak ste vítaní na Dacia Pikniku. Registrácia je možná len do 18. júna. Viac info tu